Retourneren van uw bestelling

Controleer altijd of het artikel dat u ontvangt hetzelfde is dat u besteld heeft. Mocht u per ongeluk een ander artikel hebben ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk om het binnen 14 dagen na ontvangst retour te sturen. Kosten voor deze retourzending worden vergoed.

Om te achterhalen waarom u een ander artikel heeft ontvangen, is het belangrijk dat u aangeeft wat de reden van retour is en wat het verschil is tussen de twee artikelen.

Wanneer na ontvangst van een bestelling de goederen niet voldoen aan de verwachtingen, kun je dit aangeven via een email of je kunt telefonisch contact met ons opnemen.

Je wordt geacht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.

Indien je je product retour moet zenden, dien je de geleverde producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren. Organic Earth zal in onderling overleg met de klant passende actie ondernemen: of we zenden een nieuw product of het factuur bedrag zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourzending, terug worden betaald.

Herroepingsrecht bij levering van producten.

Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen . Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Indien je wenst gebruik te maken van je herroepingsrecht, worden kosten voor terugzending in rekening gebracht.

Tijdens deze termijn word je geacht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Wij adviseren je om de levering slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je de bestelde producten wenst te behouden.

Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, dien je de geleverde producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren. Organic Earth zal het factuur bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact op met ons.